smd beültetés 1

általános szerződés feltételei

 1. A Cl-ProAutomatic Kft.-vel kötött megbízási szerződés, egyéb megállapodás hiányában az alkatrészek beérkezésének időpontjától az eszközök visszaszállításának időpontjáig hatályos. A Megrendelő a megrendelés leadásával és az átvételi elismervény saját, vagy megbízottja általi aláírásával elfogadja a Cl-Pro Automatic Kft. feltételeit.
 2. AZ ESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

  Az átvételt a Megrendelő vagy a képviselője, meggyőződve az eszközök darabszámáról, minőségéről, aláírásával igazolja.
 3. KÜLFÖLDRE TÖRTÉNő SZÁLLÍTÁS

  A Megrendelő köteles a külföldre történő kiszállítást előre közölni.
 4. MEGBÍZÁS TÁRGYA

  A Cl-Pro Automatic Kft. elvállalja a Megrendelő által elvárt elektronikai eszközök legyártását.
 5. VÁLLALÁSI HATÁRIDő

  Egyéb megállapodás hiányában az alkatrészek beérkezésétől a gyártás befejezéséig terjed.
 6. INFORMÁCIÓ KEZELÉS

  Cl-Pro Automatic Kft. vállalja, hogy az Smd beültetés, valamint az Elektronikai Gyártás és az ehhez kapcsolódó tevékenységek alatt kiadott információkat bizalmasan kezeli.
 7. FIZETÉS

  A megrendelő(e-mail vagy FAX) elküldésével a vevő elfogadja, hogy a megrendelést élőnek kezeljük és ez által fizetési kötelezettség terheli a megrendelőt. Minden a megrendelés és az alkatrész rendelés során felmerülő költséget a megrendelő köteles megtéríteni. Ez alól kivétel, ha a megrendelés lemondása még az alkatrészek rendelése előtt, közös egyeztetéssel történik.
 8. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.

A megbízási szerződés aláírásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben kikötött díjat a szerződésben/számlán rögzített határidőre és módon nem fizeti meg, úgy a Megrendelő cég nyilvános adatai (cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult(ak) adatai), valamint a tartozás összege nyilvánosan közzétehető a www.mediaadosok.hu internetes oldalon. A Megrendelő a nyilvános közzététel általi közvetlen vagy közvetett módon keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli, és a Cl-Pro Automatic Kft.-vel szemben e tekintetben semmilyen kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.