A Cl-ProAutomatic Kft.-vel kötött megbízási szerződés, egyéb megállapodás hiányában az alkatrészek beérkezésének időpontjától az eszközök visszaszállításának időpontjáig hatályos. A Megrendelő a megrendelés leadásával és az átvételi elismervény saját, vagy megbízottja általi aláírásával elfogadja a CL-Pro Automatic Kft. feltételeit.

  • AZ ESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

             Az átvételt a Megrendelő vagy a képviselője, meggyőződve az eszközök darabszámáról, minőségéről, aláírásával igazolja.

  • KÜLFÖLDRE TÖRTÉNő SZÁLLÍTÁS

             A Megrendelő köteles a külföldre történő kiszállítást előre közölni.

  • MEGBÍZÁS TÁRGYA

             A Cl-Pro Automatic Kft. elvállalja a Megrendelő által elvárt elektronikai eszközök legyártását.

  • VÁLLALÁSI HATÁRIDő

            Egyéb megállapodás hiányában az alkatrészek beérkezésétől a gyártás befejezéséig terjed.

  • INFORMÁCIÓ KEZELÉS

            Cl-Pro Automatic Kft. vállalja, hogy az Smd beültetés, valamint az Elektronikai Gyártás és az ehhez kapcsolódó tevékenységek alatt kiadott információkat bizalmasan kezeli.

  • FIZETÉS

            A megrendelő(e-mail vagy FAX) elküldésével a vevő elfogadja, hogy a megrendelést élőnek kezeljük és ez által fizetési kötelezettség terheli a megrendelőt. Minden a megrendelés és az alkatrész rendelés során felmerülő költséget a megrendelő köteles megtéríteni.
Ez alól kivétel, ha a megrendelés lemondása még az alkatrészek rendelése előtt, közös egyeztetéssel történik.

 

A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a technológiai követelményeknek megfelelő eszközt (pl. nem gyártás kompatibilis Stencil) választ a gyártás lebonyolításához, úgy az esetlegesen előforduló gyártási hibák javítására, külön költséget számítunk fel.

  • Gyártástechnológiai rendelkezések:

            Technológiai költséget számítunk fel azokban az esetekben, amikor a gyártás folyamata hátráltatva van, valamilyen külső tényező befolyása végett. Ezeknek az esetei:
– Nem gyártói csomagolásban érkezett alkatrészek, újracsomagolás.
– Rosszul megválasztott gyártástechnológia (nem megfelelő minőségű pasztamaszk) végett fellépő extra javítás.

 

Gyártástechnológiai elvárások:

Nagy darabszámú gyártás esetén, legalább Acél Pasztamaszk megléte szükséges.
Sűrű raszterkiosztású (fine pitch) alkatrészek,
valamint BGA tokozású alkatrészek esetén Keretre Feszített Acél Pasztamaszk szükséges, mely megfelelően méretezett furatokkal rendelkezik.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.

A megbízási szerződés aláírásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben kikötött díjat a szerződésben/számlán rögzített határidőre és módon nem fizeti meg, úgy a Megrendelő cég nyilvános adatai (cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult(ak) adatai), valamint a tartozás összege nyilvánosan közzétehető a www.mediaadosok.hu internetes oldalon. A Megrendelő a nyilvános közzététel általi közvetlen vagy közvetett módon keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli, és a Cl-Pro Automatic Kft.-vel szemben e tekintetben semmilyen kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.